Het gezondheidscentrum in Guinée heeft  in 2019 een bedrag van 16.156,00 euro ontvangen voor de rijstzakken, die het personeel ieder jaar als aanvulling in natura op hun salaris krijgt. Fidesco Nederland betaalt al jaren deze aanvulling. Komend jaar willen we speciaal actie voeren voor dit project in Guinée. We willen het centrum gaan ondersteunen met een bijdrage voor de renovatie van het centrum, dat intussen al meer dan 30 jaar bestaat. Deze renovatie heeft vooral ten doel de hygiëne te bevorderen. 

Reserveert u alvast een bedrag voor dit goede doel?