In 2018 ontving Fidesco € 127.000,- aan rechtstreekse giften. Daarnaast ontvingen we via de Adventsactie € 70.000,-. Daarvan ging € 118.000,- rechtstreeks naar de verschillende projecten. Het grootste gedeelte, namelijk € 78.000,- naar het project in Rwanda. Daarnaast ging € 62.000,- naar de kosten van de vrijwilligers. De voorzieningen voor de diverse projecten namen toe met € 9.000,-. Meer informatie leest u terug in het jaarverslag dat u vindt op onze website.