Erratum van Fidesco: er was, helaas,  een typefout in ons email geslopen. Moshi ligt natuurlijk in Tanzania en niet in Zambia. Excuses hiervoor.

 

Dit jaar heeft gebeurtenissen gekend die vooraf gingen door stormpjes die het zicht op de toekomst soms kortdurend ontnamen. Op het werk is grote vooruitgang geboekt in onderzoeksprojecten en onderwijs, maar zijn we ook achter verwarrende interne verhoudingen en gewoontes gekomen die eerder regel dan uitzondering zijn. Uit loyaliteit naar onze instelling proberen we echter dit soort toestanden zo kreukvrij mogelijk te krijgen en er toch maar mee door gaan, sadder and wiser. Zodra dit soort kleine en grotere ‘dust devils’ (stofcyclonen, zoals we die veel zien op de steppe rond de stad) weer gaan liggen lijkt er weer niets aan de hand, hervatten we de moed en kijken we weer met plezier vooruit. 

Hetzelfde geldt voor de opening van United World College East Africa, dat met een prachtige ceremonie werd geopend door het hoofd van United World College International Office. We hebben elkaar verteld dat dit toch wel de bijzonderste dag is geweest in ons gemeenschappelijke werk in Tanzania. Voordat de benoeming een feit was zijn willekeurige leerlingen, zoals onze zoon Willem, nog ondervraagd door onderwijsambtenaren over cultureel gevoelige onderwerpen. De reden ervoor is ons nog steeds niet duidelijk en het heeft zich gelukkig niet meer voorgedaan. Maar in de tussentijd is de schoolpopulatie van de oudere studenten verdubbeld met een zeer kleurrijke, energieke groep studenten die alles goed maakt.