Het straatkinderenproject in Rwanda heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid: er worden meer kinderen opgevangen en door een intensievere begeleiding van de ouders ook meer kinderen weer teruggeplaatst in een gezin. In deze Adventstijd gaan we er weer extra op uit om via de verkoop van Rwandese artikelen aandacht te vragen voor dit project. Kijk op de website waar u onze stand kunt tegenkomen.