Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Tot onze vreugde kunnen we u weer een goed gevulde Kerstbrief aanbieden. Na de zomerbrief, die u van ons mocht ontvangen, is Romy Sloot naar Bogotá vertrokken en konden we Peter en Tessa Jansen op Schiphol uitzwaaien voor hun vertrek naar Rwanda. Een stijgende lijn van het aantal Nederlanders op missie! Voor mensen die er ook over denken om met Fidesco te vertrekken is er belangrijk nieuws: het is nu ook mogelijk om voor één jaar op missie te gaan! De voorkeur van Fidesco gaat nog steeds uit naar een periode van twee jaar, omdat je dan veel meer voor een project kunt betekenen. Maar voor degenen die dit niet kunnen, ligt er nu dus een weg open. Op de informatiedag van 1 februari a.s. vertellen we er graag meer over. Meer vrijwilligers betekent ook meer uitgaven voor Fidesco: de uitzending van een vrijwilliger kost ongeveer 17.000 euro per jaar. Gelukkig mochten we dit jaar weer een mooi bedrag aan giften ontvangen – zie het  jaarverslag in deze brief – maar uw steun blijft nog steeds nodig, om hun werk mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunt Fidesco vanuit Nederland met uw giften enkele projecten, met name het straatkinderenproject in Rwanda en het gezondheidscentrum in Guinee. Wij zijn dankbaar voor al uw bijdragen in het afgelopen jaar en we hopen in deze Advents- en Kerstperiode ook weer op uw gebed en financiële steun te mogen rekenen.

Een zalig en gelukkig Kerstmis!

Johannes en Miriam Witt

Hilde Sluiter