Oktober 2019: Buitengewone Missiemaand “Gedoopt en Gezonden”

De maand oktober is dit jaar door Paus Franciscus uitgeroepen tot Buitengewone Missiemaand. Het is deze maand honderd jaar geleden dat Paus Benedictus XV in zijn apostolische brief Maximum Illud bijzonder onderstreepte dat alle gelovigen geroepen zijn om bij te dragen aan de missie van de Kerk: het uitdragen van de Blijde Boodschap in woord en daad. Dit is een taak van alle leden van de Kerk, iedereen die gedoopt is probeert in zijn eigen omgeving daaraan gestalte te geven. Vandaar het motto: “gedoopt en gezonden”. We zijn allemaal missionaris, of we nu naar het andere eind van de wereld gaan of gewoon in eigen land blijven. Ook en juist daar zijn er veel mensen die de liefdevolle boodschap van Jezus niet (meer) kennen.

De vraag is daarom aan ieder van ons: hoe kunnen we deze buitengewone missiemaand leven? Zijn er kleine besluiten die we kunnen nemen voor deze tijd? Voor zo’n besluit is het allereerst van belang er bij stil te staan hoe onze eigen relatie met Jezus is, met andere woorden: hoe staat het met ons gebedsleven? Alleen waar ons hart vol van is, daar kan onze mond van overlopen. Pas als we echt enthousiast zijn voor Hem, kunnen we die liefde aan anderen doorgeven. En dan, vanuit het gebed, kunnen we die liefde concreet maken in ons dagelijks leven.

Fidesco gaat deze maand op haar Facebookpagina en deze website korte getuigenissen tonen van vrijwilligers, die met Fidesco op missie zijn of waren. Hierin laten ze zien wat ‘gedoopt en gezonden’ voor hen betekent. We hopen dat zij daarmee u allen kunnen inspireren om ook uw missie te leven: thuis, in het gezin, op het werk en wie weet, misschien ook wel als Fidesco-missionaris!  Laten we deze maand ons hart wijd open zetten om te kunnen ontdekken, waar God ons roept! Bidt u onderstaand gebed met ons mee?

We wensen u en ons allen een vruchtbare missiemaand toe.

Johannes en Miriam Witt

 

 

 

 

 

 

Bijbelleesrooster

De Katholieke Bijbelstichting heeft als reactie op deze pauselijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze brochure is een handreiking waardoor elke gelovige kan mediteren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbelboek De Handelingen van de Apostelen. Dit leesrooster is hier te downloaden of te bestellen via info@rkbijbel.nl.

 

Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand