Help Guinée tijdens de Advent

Fidesco Nederland wil in deze Advent graag extra aandacht vragen voor het medisch centrum Saint Gabriël in Guinée. Al vele jaren ondersteunen wij vanuit Nederland dit centrum heel concreet met een aanvulling in natura op de salarissen van het personeel. De 60 lokale medewerkers krijgen iedere maand een zak van 50 kg rijst, voldoende om met hun gezin een maand van te eten. Een waardevaste bijdrage, in een land waar 47% van de bevolking onder de armoedegrens leeft en de prijzen van levensmiddelen door inflatie flink zijn gestegen. In totaal is de rekening die Fidesco Nederland voor deze rijst betaalt zo’n 15.000 euro per jaar. Eén zak rijst kost ongeveer 20 euro.

We hopen van harte dat u mee wilt doen met onze actie en het centrum Saint Gabriël met een gift wilt ondersteunen. Stort uw bijdrage via deze Tikkie of op IBAN NL53 ABNA 0566014297 van Stichting Fidesco Nederland, Venlo onder vermelding van ‘Fidesco kerstactie’.

Voor € 20,- gunt u een gezin een maand rijst in Guinée. Gebruik de Tikkie.