Aby zostać wolontariuszem Fidesco wyślij na adres misje@fidesco.pl CV i list motywacyjny po polsku i angielsku lub francusku. Jeśli zaakceptujemy Twoją kandydaturę, zaprosimy Cię na dzień zapoznawczy, podczas którego otrzymasz informacje, które pomogą Ci lepiej przyjrzeć się Twojemu pragnieniu wyjechania na misje. W czasie spotkania będziemy rozmawiać na temat Twoich motywacji, talentów, przygotowania zawodowego, doświadczenia, oczekiwań, itd.