Prosimy o wsparcie!
Fidesco istnieje dzięki Waszemu wsparciu. Nasi darczyńcy umożliwiają nam finansowanie rekrutacji, formacji i utrzymania wolontariuszy Fidesco. Umożliwiają też finansowanie działalności Fidesco w terenie.
Fidesco żyje z Państwa darowizn
Obecność i zaangażowanie wolontariuszy Fidesco w pomoc najbiedniejszym społecznościom zależy bezpośrednio od Was. Wolontariusze oddają swoje kompetencje na służbę najuboższym. Rośnie także zapotrzebowanie na ich obecność, ale wszystko to nie byłoby możliwe bez Was! Wasza hojność liczy się tak samo jak ich! Konkretna odpowiedź na biedę?… Wasza darowizna!

Jak można nam pomóc?
Można:
– dokonać wpłaty na konto Fidesco
– towarzyszyć wybranemu wolontariuszowi w jego misji: w ten sposób można przeżywać razem z nim wspaniałą przygodę misyjną. Wolontariusz będzie raz na kwartał pisał szczegółowy raport ze swojej misji. Wystarczy co miesiąc przelewać na konto Fidesco kwotę nie niższą niż 20 zł i w tytule przelewu wpisać imię wybranego wolontariusza i kraj jego misji (np.: Mateusz, Brazylia). Prosimy też o przesłanie na adres misje @ fidesco.pl swojego adresu pocztowego (raporty wysyłamy pocztą tradycyjną).

Ulgi podatkowe

Fidesco zostało założone przez Wspólnotę Emmanuel i jest jej częścią. W świetle przepisów polskiego prawa Fidesco jest stowarzyszeniem kościelnym. W związku z tym wpłaty na rzecz Fidesco do wysokości 6% dochodu można odliczyć od podatku. W tym celu w tytule przelewu należy wpisać: „Darowizna na cele kultu religijnego”.

Dane do przelewu:

39 1140 2004 0000 3002 8189 5338
Wspólnota Emmanuel Polska
Fidesco Polska
ul. Barska 2
02-032 Warszawa