Wydarzenia miesiąca:kwiecień 2020

KORONAWIRUS – INFORMACJE DOTYCZĄCE MISJI FIDESCO

Drodzy przyjaciele misji,

W obecnej trudnej sytuacji, związanej z pandemią Covid-19, która dotyka cały świat, cała ekipa FidesCo mobilizuje się, aby nadal służyć najbardziej bezbronnym społecznościom, czuwając jednocześnie nad naszymi wolontariuszami.

W ścisłej współpracy z francuskim Ministerstwem Europy i Spraw Zagranicznych, innymi międzynarodowymi organizacjami wolontariackimi oraz każdym z wolontariuszy, pracujemy ciągle, aby stawić czoło tej epidemii.

W tym wyjątkowym kryzysie obecność wolontariuszy wśród najbardziej potrzebującej ludności nabiera szczególnego znaczenia. Przecież w tej trudnej sytuacji potrzeby w krajach misyjnych nie maleją, a wręcz przeciwnie – rosną.

Dlatego bardzo potrzeba każdej pary rąk do kontynuowania misji: tych, którzy pojadą na misje po zakończeniu kryzysu, oraz tych, którzy wspierają misje z Europy. Bardziej niż kiedykolwiek, nasz świat potrzebuje braterstwa, działajmy więc nadal razem dla dobra innych!

W tym okresie ograniczenia naszej swobody, związanym z pandemią wszyscy pracownicy biura Fidesco pozostają nadal w czynnej służbie wolontariuszom pracującym w terenie, a także osobom, które stawiają sobie pytanie o wyjazd misyjny. Oto kilka odpowiedzi na pytania, które możecie sobie stawiać:

Czy wolontariusze FidesCo kontynuują swoją misję?

Wszyscy nasi wolontariusze mają kontrakt VSI (volontariat solidarite international) z rządem francuskim. W porozumieniu z francuskim MSZ, a także innymi organizacjami wysyłającymi wolontariuszy oraz z naszymi partnerami w terenie, postanowiliśmy – poza szczególnymi przypadkami – pozostawić wolontariuszy w miejscu ich misji.

Niemniej jednak, rozeznajemy indywidualnie z każdym wolontariuszem, jak dostosować tę ogólną zasadę do konkretnej sytuacji, zależnej od stanu zdrowia wolontariusza i potencjalnych zagrożeń na miejscu misji, postępu epidemii w jego kraju misji oraz lokalnych możliwości radzenia sobie z sytuacją zagrożenia zdrowia.

Jak FidesCo radzi sobie z obecnym światowym kryzysem i jego rozwojem?

Na początku kryzysu FidesCo utworzyło jednostkę kryzysową, aby analizować na bieżąco sytuację w terenie i wspierać wolontariuszy na ich misjach w tej trudnej sytuacji.

Bardzo dokładnie monitorujemy sytuację, która jest inna w każdym kraju, troszcząc się o każdego wolontariusza i dzieci wolontariuszy na terenach misyjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z francuskim MSZ, centrum kryzysowym rządu francuskiego oraz lokalnymi ambasadami.

Jak wolontariusze radzą sobie z kryzysem na misjach?

Potrzeby na misjach są wciąż ogromne, a nasi wolontariusze nadal wspierają projekty rozwojowe i pracują dla lokalnych społeczności: misje trwają. Wezwaliśmy ich jednak do zachowania szczególnej czujności sanitarno-epidemiologicznej w tej ryzykownej sytuacji, do bardzo ścisłego przestrzegania zarówno instrukcji każdego kraju, jak i działań ochronnych, które mogą nie być wymagane na w krajach misyjnych, ale które mogą przyczynić się do ochrony ich zdrowia. Bądźcie pewni, że jesteśmy w ścisłym kontakcie z każdym z naszych wolontariuszy i stale monitorujemy sytuację.

Czy raporty misyjne wolontariuszy będą nadal wysyłane?

Ten kryzys rozpoczął się w samym środku wysyłania raportów wolontariuszy z misji. Dostawcy (drukarnia, itp.) robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać wysyłkę. Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość w kwestii terminów dostaw, które mogą być dłuższe niż zwykle. Zapraszamy także naszych stałych darczyńców do podania nam swoich adresów mailowych na adres misje@fidesco.pl, abyśmy mogli także w ten sposób poinformować Was o tym, co robią nasi wolontariusze.

Czy spotkania i sesje Fidesco są utrzymywane?

Ze względu na ograniczone możliwości, wszystkie spotkania i sesje, jak również wywiady rekrutacyjne, są dostosowane do aktualnych ograniczeń. Jednakże, ponieważ potrzeby w terenie są nadal ogromne, rekrutacja trwa nadal. Pracujemy nad nową, cyfrową formułą spotkań i szkoleń, pozwalającą na rozeznanie i szkolenie tych, którzy chcą wyjechać na misję z FidesCo. Jeśli chcesz wyjechać na misje, skontaktuj się z nami przez e-mail: misje@fidesco.pl

Czy zespół Fidesco jest nadal dostępny?

Wszyscy pracownicy Fidesco pracują w tej chwili zdalnie, przestrzegając instrukcji dotyczących ograniczeń przemieszczania się. Biura francuskie są zamknięte, ale można skontaktować się z nami mailowo. Jesteśmy skoncentrowani teraz przede wszystkim na wspieraniu wolontariuszy w terenie, więc z góry dziękujemy za zaufanie do nas w tej kryzysowej sytuacji. Prosimy również o wyrozumiałość: czasem trudno będzie odpowiedzieć natychmiast na pytanie, które nam postawicie. Staramy się jednak odpowiadać na wszystkie maile.