Wydarzenia miesiąca:październik 2020

Niedziela Misyjna 2020

Papież Franciszek skierował do nas orędzie na Światowy Dzień Misyjny:

„W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19, misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?”. To powołanie pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym. „Podobnie, jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi… jesteśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem i wołają w udręce: „giniemy”, tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem”. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i śmierć sprawiają, że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości; ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i wyzwolenia od zła. W tym kontekście, powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze wzglądu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby,  wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie.”

Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią nie możemy wysłać w tym roku żadnego wolontariusza Fidesco z Polski – mimo tego, że chętnych było sporo. Jednakże nie powoduje to przecież braku możliwości działania – możemy wspierać misje swoją modlitwą i ofiarą. Wielu misjonarzy nadal pracuje na swoich placówkach misyjnych, wśród nich około 60-ciu wolontariuszy Fidesco – wielu z nich zdecydowało się przedłużyć swoje misje, aż będzie możliwy przyjazd kolejnych osób. Nie tracimy nadziei, że na wiosnę sytuacja się zmieni, a tymczasem wzmacniamy ten środek pomocy, który jest przecież najlepszy, choć tak często niezauważalny – modlitwę. Zachęcamy wszystkich przyjaciół misji do używania go jak najczęściej!

Pełny tekst orędzia papieża Franciszka:

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html