Christus is verrezen

“Deze missie leerde ons om minder op onszelf gericht te zijn, zodat we het hart van God konden binnengaan. Het is niet zo belangrijk wat er morgen gebeurt, we geloven dat God is verrezen. Als we niet geloven dat er een verrijzenis na het kruis is, als we deze hoop niet hebben, kunnen we hier op aarde niets doen.”

Jean en Pauline de Bouchayer, voormalige Fidesco-missionarissen in Erbil, Irak (2016-2018) 🇮🇶

STEUN FIDESCO