Fidesco, een katholieke NGO, is in 1980 in Frankrijk vanuit de Gemeenschap Emmanuel opgericht. In 1991 werden de eerste vrijwilligers vanuit Nederland uitgezonden. In datzelfde jaar is de Stichting Fidesco Nederland opgericht. De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 41084607. Beluister hier een (tweede) radio-interview waarin de voorzitter toelicht waar Fidesco voor staat.

Doelstelling

De doelstelling, zoals weergegeven in artikel 2 van de statuten, is als volgt: Fidesco heeft ten doel in het bijzonder in de landen van de Derde Wereld hulp te verlenen bij de volledige ontwikkeling van de bevolking door economische, sociale en geestelijke samenwerking. Meer in het algemeen beoogt Fidesco hulp aan de meest achtergebleven bevolking en gemeenschappen waar ter wereld ook. Daarom zendt de organisatie vrijwilligers naar ontwikkelingslanden uit om daar met hun professionele vaardigheden bij te dragen aan de volledige ontwikkeling van de mensen. Fidesco werkt daarbij op verzoek van de lokale Katholieke Kerk.

Bestuur

Voorzitter: Johannes Witt

Secretaris: Theo Barenbrug

Penningmeester: Jan Hol

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De Stichting heeft per 1 september 2013 een 0,4 FTE medewerkster voor communicatie en fondswerving in dienst. Deze wordt bezoldigd volgens de richtlijnen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

ANBI-Logo

ANBI Status

De Belastingdienst erkent Fidesco als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarmee zijn giften aan Fidesco aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Wij zijn op de website van de Belastingdienst te vinden onder ‘Stichting Fidesco Nederland.’ Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 800271385.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag kunt u downloaden door op de volgende link te klikken:

Fidesco jaarrekening 2023

Fidesco jaarrekening 2022

Fidesco jaarrekening 2021

Fidesco jaarrekening 2020

ANBI standaardformulier jaarrekening 2023

ANBI standaardformulier jaarrekening 2022

ANBI standaardformulier jaarrekening 2021

ANBI standaardformulier jaarrekening 2020

Beleidsplan Stichting Fidesco 2023-2026

 

Internationaal jaarverslagen

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Voorkant jaarverslag 2016
2016
schermafbeelding-2016-10-25-om-20-17-21
2015
Schermafbeelding 2015-08-13 om 19.49.45
2014
2013