Sinds 2020 bestaan er “Zuid-Noord” missies: Fidesco heeft de mogelijkheden gevonden om Afrikaanse jonge mensen uit te zenden naar projecten voor de allerarmsten in Europa. De missie om ‘uit te gaan over de hele wereld’, alles achter je te laten om in een andere cultuur Christus te dienen is een antwoord op de universele oproep van de Kerk, dus ook voor degenen die uit een ander deel van de wereld komen. Komend jaar zal er weer een onderscheidingssessie in Afrika worden gehouden en wordt er ook gezocht naar missieplekken buiten Frankrijk. Iets voor uw organisatie: neem contact met ons op.

Voor meer (Franstalige) achtergrond over deze vorm van missie: