Voorkant Projectblad rechtshulp in DR Congo

Vechten tegen onrecht in DR Congo

In DR Congo zitten veel mensen gevangen zonder enig proces. Soms terecht maar vaak zonder geldige reden. De omstandigheden in de gevangenissen zijn vreselijk. Zonder advocaat hebben gevangenen geen kans op een proces. Maar een advocaat kunnen zij niet betalen.

Sinds 2003 biedt Fidesco aan deze mensen de hulp van locale advocaten, zodat zij een eerlijk proces kunnen krijgen. Dikwijls zitten mensen onschuldig vast en worden zij vrijgesproken. Zo niet, dan krijgen zij een passende straf. Het BAJPD is een Frans acronym voor “bureau voor legale hulp aan arme gevangenen”.

De belangrijkste taak voor de BAJPD is de zaak van de gevangenen te bepleiten, zodat zij kunnen worden berecht en ofwel vrijgelaten worden of een vaststaande straf uit kunnen zitten. Voor dit doel bezoekt een team wekelijks de gevangenis.

Het project helpt gevangen op drie terreinen:

•Psycho-sociale steun

•Gratis juridische bijstand

•Bewustwording van corruptie onder juridische betrokkenen (onder meer door presentaties en activiteiten op faculteiten voor rechtsgeleerdheid)

 

Fidesco maakt jaarlijks voor 150 gevangenen een proces mogelijk. Dit kost € 150,00 per gevangene. Sponsort u mee?

Klik op de bovenstaande afbeelding voor meer informatie over dit project.