Missie

Fidesco is een katholieke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die vrijwilligers werft en uitzendt naar ontwikkelingslanden. Zij maken er hun persoonlijke en professionele competenties beschikbaar voor de armen in humanitaire en ontwikkelingsprojecten. Fidesco’s missie is de volledige ontwikkeling van de mens zonder onderscheid naar religieuze, etnische of culturele verschillen.

Bruggen slaan

Fidesco creëert mogelijkheden voor professionals om een of twee jaar van hun leven sociale initiatieven, die door lokale partners georganiseerd worden, te ondersteunen. De formule voor Fidesco’s goede diensten ligt in haar vermogen om vrijwilligers te werven, te trainen en hen te koppelen aan de projecten waar zij hun professionele – en persoonlijke vaardigheden ten dienste kunnen stellen van de lokale bevolking. Na een krachtige ervaring ter plaatse, keren de vrijwilligers terug naar hun eigen samenleving als voorbeeld en inspiratie van zelfgave met een levenslange impact.

Een “lokale” benadering

Fidesco zet zich in voor het weerbaarder maken van achtergestelde gemeenschappen. Zij streeft ernaar bij te dragen aan duurzame verbeteringen, geleid door lokale partners op het terrein. Partnerorganisaties zoals consultatiebureau’s, vluchtelingenkampen, jongerencentra, weeshuizen, scholen en andere projecten waarvan kansarme groepen profiteren, zijn zorgvuldig geselecteerd door Fidesco. Ze zijn vervolgens gekoppeld aan de professionele vaardigheden van vrijwilligers op terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, engineering, project management, maatschappelijk werk, landbouw, of timmerwerk. De vrijwilligers zijn door Fidesco getraind om zich aan te passen aan de lokale context en worden altijd uitgestuurd in teams.

Een internationale reikwijdte

Fidesco heeft een sterke internationale aanwezigheid door lokale partnerschappen in veertig landen en acht kantoren. Sinds haar start in 1981, heeft Fidesco meer dan 2000 vrijwilligers uitgezonden waarvan vierentwintig Nederlanders.