Er zijn een aantal stappen te nemen voor een vertrek naar het buitenland met Fidesco.

  • De eerste stap is het uitdrukken van je verlangen om twee jaar op missie te gaan. Dit kan door een motivatiebrief (met uitleg over waarom je juist met Fidesco wilt gaan) en je Curriculum Vitae naar ons te sturen of te mailen.
  • De tweede stap is een eerste kennismaking. Als jouw brief een goed begrip en gelijke visie met die van Fidesco toont, nodigen wij jou graag uit voor een informatiedag. Tijdens deze tijd kun je je verlangen om op missie te gaan verder onderscheiden. In een eerste interview hebben we de kans te praten over jouw talenten, ervaring, motivatie en de wederzijdse verwachtingen.
  • Een derde stap is het volgen van het trainingsprogramma. Als beide partijen na de informatiedag besluiten door te gaan, word je uitgenodigd voor een vierdaagse vorming waarbij je kennis maakt met de praktische, sociale en spirituele aspecten van een missie. Ook kunnen we hier nader kennis maken met elkaar.
  • Fidesco garandeert ook jouw sociale zekerheid. Bijna alle vrijwilligers hebben de status van “Vrijwilligers voor Internationale Solidariteit (VSI)” Deze VSI status is open voor iedere persoon boven de 18 jaar oud, ongeacht nationaliteit. Deze status geeft enkele garanties die voor, tijdens en na jouw missie gelden.

Garanties
• Een vorming en reïntegratie: Fidesco dient de vrijwilliger niet alleen voor vertrek te trainen, maar biedt ook hulp in de professionele reïntegratie na terugkomst van de missie. • Financiering van kosten tijdens de missie: voor reizen van het land van herkomst naar de missie en voedsel en onderdak. • Een maandelijkse toelage: dit betreft een vorm van zakgeld die wordt aangepast aan de lokale leefomstandigheden. • Sociale zekerheid: verzekeringen voor gezondheidszorg, medische repatriëring, aansprakelijkheid en (niet in alle gevallen) een bijdrage in het pensioen.

  • Hoewel je een verlangen kunt aangeven, is het Fidesco die een land en missie voorstelt en uiteindelijk beslist. Het spreken en begrijpen van een vreemde taal zal uiteraard van grote invloed zijn op de beslissing, maar is geen garantie. Ons doel is ten slotte de vrijwilligers uit te zenden naar een plek waar zij het meest nodig zijn. Fidesco let bij de toewijzing specifiek op jouw professionele vaardigheden verkregen op school, in de praktijk of als hobby.