Ik heb geen werkervaring, is dat een probleem?
Nee. De ervaring leert dat juist de periode direct na het afstuderen en voor het starten van je professionele carrière een gunstige tijd is. Tijdens de missie doe je veel ervaringen op die je later goed van pas kunnen komen zoals een groot aanpassingsvermogen en nieuwe technische – en leidinggevende vaardigheden. Voor sommige functies is echter de nodige werkervaring vereist.
Ik ben nog niet klaar met mijn studie, maar ik wil een 'break' van twee jaar om daarna mijn studie weer te hervatten, is dat mogelijk?
Fidesco stuurt alleen vrijwilligers uit met een voltooide beroepsopleiding.
Je staat open voor de leer van de katholieke kerk. Wat houdt dat in?
Het gaat erom dat je openstaat voor de leer van de katholieke kerk en bereid bent deel te nemen aan het plaatselijke geloofsleven. De projecten zijn allen katholieke projecten, opgezet vanuit een bisdom of andere katholieke gemeenschap. Ook de andere vrijwilligers – je zit nooit alleen als vrijwilliger op een project – zijn gelovig en het is ook heel waardevol als je met hen je ervaringen kunt delen en bijvoorbeeld ook met hen samen kunt bidden. Je wordt niet uitgezonden om mensen te gaan vertellen over het katholiek geloof (tenzij je als godsdienstleraar op missie gaat) maar vooral om er in je hele levensstijl en houding naar de mensen toe van te getuigen. Je hebt gewoon door de dag heen een concrete taak, passend bij je beroepservaring.
Ik word tijdens de missie 21 jaar? Kan ik nu al weg?
Nee, Fidesco stuurt mensen vanaf 21 jaar op missie.
Ik vind twee jaar te lang, is het mogelijk om slechts een paar maanden op missie te gaan?
Een Fidesco missie is voor de lange termijn. Vrijwilligers worden voor een periode van twee jaar weggestuurd, zodat zij echt de tijd krijgen om zich aan te passen in een land, om de taal te spreken, om te investeren en om beter gebruik te kunnen maken van hun beroepsactiviteit.
Wij zijn een stel, maar niet getrouwd. Kunnen wij samen op missie gaan?
Fidesco stuurt alleen getrouwde echtparen op pad.
Wij hebben als stel een geregistreerd partnerschap. Geldt dat ook?
Fidesco zendt alleen getrouwde stellen uit, die ook voor de kerk zijn getrouwd. Dit, omdat men in dienst van de plaatselijke katholieke kerk werkzaam is. Van de vrijwilligers wordt gevraagd dat men niet alleen in de werkuren maar ook daarbuiten het leven van de mensen ter plekke deelt. Dat houdt ook in dat je deelneemt aan het plaatselijk geloofsleven, waartoe zeker de H. Mis op zondag behoort.
Wij zijn een gezin, kunnen wij op missie gaan?
Fidesco stuurt al meer dan 30 jaar gezinnen op missie. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om met jouw gezin op pad te gaan. Beide ouders moeten wel over enige werkervaring beschikken, het oudste kind mag niet ouder zijn dan tien jaar en het hele gezin moet voor een periode van twee jaar beschikbaar zijn. De kinderen zullen passende scholing ontvangen tijdens de missie.
Hoe zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt als ik weer terug ben?
Als vrijwilliger van Fidesco bouw je een schat aan ervaring op. Je hebt gewerkt in een vreemde cultuur, met een andere taal. En vaak met veel minder middelen dan dat je gewend was. Daarvoor heb je improvisatietalent en flexibiliteit nodig. Deze kwaliteiten en ervaringen zijn voor een toekomstige werkgever zeer aantrekkelijk. Echter: elke werkgever reageert anders. Zorg in ieder geval dat je een goed verhaal hebt over je missie. Voor de meeste werkgevers geldt dat ze je op internet opzoeken. Werkinhoudelijke verhalen in je missiebrief kunnen je tijdens je verblijf in het buitenland al helpen je voor te bereiden op jouw sollicitatie na terugkomst.

Heb je een persoonlijke vraag? Neem contact met ons op!