De kosten tijdens jouw negen maanden vormingstraject (met bijbehorende reis- en verblijfskosten) en zaken zoals inentingen betaal je vooraf zelf. Dit kost je ongeveer 1000 euro.

Tijdens de missie zelf draagt Fidesco jouw kosten: de vlucht naar het project, de verzekeringen en een maandelijks salaris. Dat salaris is vergelijkbaar met het salaris van lokale mensen. Van dat geld kun je jezelf in een basis-levensonderhoud voorzien. De tijd dat je in het buitenland doorbrengt, bouwt Fidesco basispensioen voor je op in Frankrijk. Ieder trimester van je missietijd draagt Fidesco een premie af aan dat fonds op basis van een jaarsalaris van ruim 19 duizend euro – dat is een fictief salaris, het is een bedrag dat wettelijk in Frankrijk wordt gehanteerd voor alle vrijwilligers die enkele jaren naar het buitenland vertrekken. Je bouwt dus basispensioenrechten op in Frankrijk. Die gedachte is even wennen, maar het blijkt heel simpel. Je krijgt periodiek een overzicht van wat je hebt opgebouwd. Tegen de tijd dat je pensioengerechtigd wordt, stuur je een briefje naar dat fonds en storten zij jouw basispensioen op je Nederlandse rekening.

Daarnaast is het de bedoeling dat je zelf een groep sponsors bij elkaar zoekt, die jou gedurende de missie willen ondersteunen. We vragen aan de single vrijwilligers om een lijst van 200 adressen aan te leveren, echtparen/gezinnen 300. Dit lijkt heel veel maar in de praktijk lukt dat iedereen: mensen uit je familie en vriendenkring, maar ook mensen van de plaatselijke parochie bijvoorbeeld of de bakker in jouw straat. Het werkt altijd goed als je in je parochiekerk een praatje mag houden en achteraf aan de mensen vraagt of zij jou (maandelijks) willen ondersteunen. Al jouw sponsoren krijgen als ruil voor hun steun iedere drie maanden jouw missiebrief per post toegestuurd – voorbeelden van die brieven vind je op onze website. Je hoeft niet eerst een bepaald bedrag bij elkaar te krijgen alvorens je op missie mag gaan. De ene vrijwilliger brengt wat meer geld mee en betaalt zo indirect mee aan een andere vrijwilliger.