Fidesco vrijwilligers gaan nooit alleen op missie, maar gewoonlijk samen met een andere vrijwilliger in een team. Hoewel deze collega’s een andere nationaliteit kunnen hebben, hebben zij vaak een soortgelijke motivatie om te leven en te werken in een ontwikkelingsland. Het dagelijks delen over de aanraking met de lokale cultuur, werk en persoonlijke gevoelens –een noodzaak in de soms schrijnende situaties van de mensen waarvoor zij werken- is daarom veel makkelijker.

Ter plaatse worden vrijwilligers gehuisvest in een bescheiden, maar veilige accommodatie. Omdat zij komen om de levens met de lokale bevolking te delen, kan het niet zijn dat zij buiten werktijd in een ivoren toren leven. Voor zover de veiligheid dat toelaat, leven Fidesco vrijwilligers daarom temidden van de lokale bevolking en volgens hun levensritme. Alleen in gevaarlijke omgevingen worden zij buiten het werkgebied gehuisvest. Fidesco stuurt geen mensen naar gebieden waar oorlog heerst. Onderstaande video laat een voorbeeld van een huisvesting zien in Kameroen.

Landcorrespondenten bellen regelmatig met de vrijwilligers en ook met de lokale partner (om de voortgang van de missie te evalueren). Zij komen eenmaal per jaar bij de vrijwilliger op bezoek. Het follow-up team van ons hoofdkantoor in Parijs is 24/7 beschikbaar voor noodgevallen via een telefonische hotline. Ze bieden ook administratieve ondersteuning.

Fidesco garandeert ook jouw sociale zekerheid. Bijna alle vrijwilligers hebben de status van “Vrijwilligers voor Internationale Solidariteit (VSI)“, welke volgens de Franse wetgeving geldt voor al wie “op een onzelfzuchtige wijze, voor een minimum van een jaar, zijn persoonlijke vaardigheden ten dienste van een missie voor internationale solidariteit stelt”. Deze VSI status is open voor iedere persoon boven de 18 jaar oud, ongeacht nationaliteit. Deze status geeft enkele garanties die voor, tijdens en na jouw missie gelden.