Op 1 oktober 2016 mocht Fidesco feestelijk vieren dat zij 25 jaar in Nederland actief is. De Nederlandse kerkprovincie was vertegenwoordigd door Mgr. de Jong. Hij ging voor in een eucharistieviering gewijd aan de H. Theresia van Lisieux, patrones van de missie. Verder sprak de bevlogen Sandra Scholey-Snoeren over haar eigen missie-ervaring in Guinee. Voormalig internationaal Fidesco directeur Pierre Francois Graffin scherpte de achtergrondkennis van de toehoorders aan door te vertellen over het ontwikkelingswerk in Afrika. Aansluitend sprak Karel Dekempe over ons Rwanda project dat drie jaar lang door de bisschoppelijke Adventsactie zal worden ondersteund. Ook waren er filmpjes met felicitaties van missionarissen overzee. De borrel, het diner en de Latijns-Amerikaanse danslessen zorgden voor een gezellige afsluiting van deze zegenrijke dag. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet en allen die aanwezig waren.

ks-preek mp-de-jong mp-voorgangers mp-overzicht-kerkgangers mp-kruisjes-uit-rwanda mp-ingangmp-mensen-komen-binnen ks-koffie-inschenken ks-koffie-drinken mp-gesprek-bij-de-koffie ks-informatietafel ks-sprekersks-de-jong-spreekt mp-mensen-luisteren-naar-de-jong ks-sandra-spreekt ks-pf-graffin-en-vertaling mp-voormalige-vrijwilligers mp-eten-opscheppen  mp-dansen

Met dank aan de fotografen Katja Stoelinga en Maarten Pelser.