Het landbouwproject van CECYDAR

Rwanda, Kigali
 

 Rwanda    Kigali

Het landbouwproject van CECYDAR

De Gemeenschap Emmanuel heeft aan het Centrum Cyprien en Daphrose Rugamba (CECYDAR) een moerasgebied ter beschikking gesteld om daarop landbouw te kunnen bedrijven. In Rwanda en in het bijzonder in Kigali is er een tekort aan goede landbouwgrond, met name door de grote bevolkingsdichtheid.

Doel

De bebouwing van de grond dient meerdere doeleinden:

 1. een bron van inkomsten voor het centrum, die er toe bijdraagt dat het centrum zichzelf financiert. Omdat je met een straatkinderenproject geen geld kunt verdienen, is dit een moeilijk te bereiken doel.
 2. bijdrage in de voedselvoorziening van de kinderen – ongeveer de helft van het benodigde voedsel wordt zelf verbouwd.
 3. een pedagogisch doel: door het ontginnen en bebouwen van het land kunnen de kinderen leerervaringen opdoen. Daarnaast heeft het project een pilot-karakter en worden ook bezoekers, familieleden en buren opgeleid in het beoefenen van landbouw.
 4. het verschaffen van arbeidsplaatsen, speciaal voor de bewoners uit het naburige zeer arme district.

Vanaf 2014 werden de volgende maatregelen getroffen:

 1. in november 2014 werden de eerste velden aangelegd en werd het moerasgebied ten dele drooggelegd.
 2. aan het eind van de regentijd (juni 2015) konden de eerste kidneybonen, aardappelen, zoete aardappelen en groenten geoogst worden.
 3. voor de irrigatie werd een vijver gegraven. Door de irrigatie kunnen de planten zich ook in de droge jaargetijden goed ontwikkelen. Voor deze irrigatie is een mechanisch pompsysteem aangelegd.
 4. voor de melk- en mestproductie zijn er drie melkkoeien aangeschaft.
 5. de bestaande kippenstal werd opnieuw in gebruik genomen en er werd nog een tweede stal bij gebouwd.
 6. er zijn twee kassen geplaatst, waarin gedurende het hele jaar tomaten geteeld kunnen worden.
 7. er is een schuur gebouwd voor de kweek van champignons.

Werkgelegenheid

Er werken gemiddeld iedere dag tien Rwandezen in dit project. Daarnaast zijn een Rwandese landbouwkundige en een veearts op parttime basis beschikbaar. Op drukke tijden komen er nog zo’n tien mensen bij om te helpen. De verkoop van de levensmiddelen loopt goed. Vooral de tomaten en de eieren worden door de plaatselijke restaurants graag gekocht. In 2015 bracht ongeveer dat 12.000 euro aan inkomsten op. Voor 2016 wordt op hogere inkomsten gerekend.

Voeding

De voeding van de kinderen werd door de eigen teelt verbeterd. Krap de helft van de voedingsmiddelen wordt zelf geoogst. Vooral de kidneybonen en de wekelijkse eieren zorgen ervoor dat de kinderen voldoende eiwitten binnen krijgen.

Bezoek

Het centrum wordt regelmatig door belangrijke binnen- en buitenlandse politici bezocht. Zo behoorden bijvoorbeeld Christine Lagarde, voorzitster van het Internationaal Monetair Fonds, de president van Frankrijk, François Hollande en mevr. dr. Claudine Uwera Kanyamanza, de voorzitster van het NCC (National Commission of Children) van de Rwandese regering tot de bezoekers.

STEUN FIDESCO