In 2020 mag Fidesco met een Eigen Doel meedoen aan de Vastenactie. Tezamen met u of uw parochie willen we geld inzamelen voor ons medisch centrum Saint Gabriel in Guinee (West Afrika).

Het medisch centrum Saint Gabriel in Matoto is de grootste kliniek in Guinee. Een team van acht Fidesco vrijwilligers en ongeveer zestig lokale medewerkers behandelen ongeveer 90.000 patiënten per jaar (meer dan de helft daarvan zijn kinderen). Het personeel is goed opgeleid en gemotiveerd. Zij bieden een hoge kwaliteit van zorg. De patiënten zijn arm en hebben geen andere toegang tot medische zorg en medicijnen. De kliniek bestaat uit consultatie- en voorlichtingsruimten, een verbandkamer, voedingscentrum, laboratorium en apotheek. De apotheek heeft een zeer goede reputatie, die zich uitstrekt tot ver buiten Matoto tot zelfs aan de hoofdstad Conakry. 

In de kraamzorgafdeling komen meer dan 1.500 baby’s veilig ter wereld. De jonge moeders krijgen les over borstvoeding en tal van praktische tips over het geven van een evenwichtige en gezonde voeding. Het medisch centrum staat onder leiding van Fidesco. Teams van vrijwilligers volgen elkaar om de twee jaar op. Enkele jaren geleden werkte ook de Nederlandse arts Sandra Scholey drie jaar in het centrum.

De gebouwen van het centrum worden regelmatig aan de buitenkant geschilderd en hersteld. Het tropische klimaat vereist regelmatig onderhoud. De binnenkant van de gebouwen is al lang niet meer systematisch onder handen genomen. Alle kamers zijn aan een beurt toe. Maar het centrum wil ook de hygiëne verbeteren en daarom is er gepland om alle kamers te betegelen tot een hoogte van een meter. Hierdoor wordt het makkelijker om de kamers goed en grondig te reinigen. Daardoor neemt het risico op het verspreiden van infecties af. 

De kosten hiervoor zijn beraamd op € 13.000,00. 

Wij proberen, samen met u en Vastenactie, dit bedrag bij elkaar te krijgen. Wilt u uw gift direct overmaken op de rekening van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van projectnummer 401417 ‘verbetering medisch centrum St. Gabriel in Guinee’. Onze dank is groot.

Draag jij jouw 1 m2 tegels bij? Knutsel dit ziekenhuisje in elkaar en verzamel wat euro’s in de Goede Week of zelfs in de hele 40-dagentijd. Ga jij de uitdaging aan? Dank je wel!

Spaardoosje ‘ziekenhuisje Guinee’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u een kijkje nemen in het project? Bekijk dan onderstaande film.

 

Downloaden projectfoto’s

Om uw parochie van dienst te zijn, staan hieronder enkele foto’s van het project. U kunt deze op uw eigen computer downloaden door de desbetreffende foto aan te klikken en vervolgens op te slaan via uw rechter muisknop.