Voor het derde achtereenvolgende jaar deed Fidesco mee met de landelijke bisschoppelijke Adventsactie met het straatkinderenproject CECYDAR in Rwanda.

Dit bracht weer 70.000 euro op! In 2018 ving CECYDAR per maand gemiddeld 36 kinderen op en haalde 186 nieuwe kinderen van straat. In 2017 waren dit er 153. In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Aan de groepssessies voor ouders deden 159 ouders mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om hun problemen te bespreken. In februari 2018 heeft CECYDAR voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte CECYDAR een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt. Verder heeft CECYDAR in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.