In de buitengewone missiemaand die door Paus Franciscus is uitgeroepen, houdt Fidesco een informatiedag op 12 oktober 2019 in Voorhout . U heeft de kans om meer te weten te komen over Fidesco’s werkwijze. Wij houden lezingen, vieren samen de Eucharistie en verdiepen ons in het leven in de missie. Geinteresseerd? Meldt u zich vooraf wel even aan via info@fidesco.nl.