Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Dit voorjaar maakten wij met een groep jongeren een tocht door de woestijn in Jordanië. We genoten tijdens dit voor ons nieuwe avontuur van de prachtige schepping, het goede inhoudelijke programma en van de mooie gesprekken met de jonge mensen.Het loslaten van onze gewone omgeving maakte ons open om nieuwe indrukken op te doen, tijd te vinden voor gesprek en gebed en gaf ons bij onze terugkomst een nieuw élan om onszelf te geven aan de taken die op ons pad kwamen. En dit was maar een klein avontuur in vergelijking met de reis, die de 102 (!) nieuwe Fidesco-vrijwilligers deze zomer zullen gaan beginnen. Twee jaar op pad, loslaten van alle luxe van thuis en niet goed weten waar je de komende tijd zult wonen en werken. Zij durven dat aan en zijn bereid zichzelf te geven voor de allerarmsten in deze wereld. Een tijd waarin ze zullen moeten wennen aan een heel ander klimaat, ander voedsel, een andere taal en cultuur. Een tijd die hen de uitdaging biedt tot een ontmoeting te komen met mensen die in volledig andere omstandigheden opgroeien, en mogelijk ook een tijd om met hen het geloofsleven te delen. 

Ook uit Nederland gaat deze zomer weer iemand op missie. In deze nieuwsbrief stelt zij, Romy Sloot, zich aan u voor. Wij zijn heel dankbaar als u haar sponsor wilt worden. Bij deze brief vindt u een machtigingskaart, die u daarvoor kunt invullen. Bovendien vragen wij u om haar in gebed te steunen, want dit is echt een dragende kracht in haar missie.

Heel veel dank ook voor al uw giften en gebed in de afgelopen maanden en van  harte een mooie zomertijd gewenst!

Johannes en Miriam Witt