Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven, lopen de corona-cijfers van de tweede golf nog steeds op. En daarnaast wordt het buiten ook steeds vroeger donker; een duistere wereld waarin we leven… zijn er nog wel lichtpuntjes?

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om terug te blikken en te ontdekken dat er veel was om dankbaar voor te zijn: voor de goede en vruchtbare tijd die onze vrijwilligers op hun missies hadden, voor de fijne samenwerking binnen ons Fidesco-team, voor de publicaties en presentaties, voor de giften die we binnen mochten krijgen dit jaar, voor de mooie gesprekken met mensen die overwegen vrijwilliger te worden…

Genoeg redenen om met hoop en vreugde ook weer door te gaan met Fidesco in het komend jaar. We vertrouwen er op, dat er weer mensen zijn die twee jaar op missie willen gaan en ook dat zij ondanks alle beperkingen daadwerkelijk kunnen vertrekken. 

Bovendien hopen we dat de mensen in Nederland, die altijd zo edelmoedig gedeeld hebben met de armen in de wereld, dit ook nu blijven doen.

De economische en sociale gevolgen van de pandemie zijn helaas voor hen veel ingrijpender dan voor ons. We willen daarom van harte de Fidesco kerstactie onder uw aandacht brengen.

Wij wensen dat de komst van Christus, die we met Kerstmis vieren, u hoop voor het nieuwe jaar mag geven en dat de hoop U blij mag maken! (Romeinen 12, 12).

Johannes en Miriam Witt

Johannes en Miriam Witt