Het jaar 2020 was afgezien van de succesvolle Vasten- en Adventscampagnes, en een grote projectgebonden donatie, een jaar van teruglopende inkomsten. Daartegenover stonden bijzonder hoge kosten voor het met spoed terughalen van de vrijwilligers vanwege COVID-19. Hierdoor is op de reserves ingeteerd en is het jaar met een negatief resultaat afgesloten. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag op onze website.