Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

“Armen hebt gij altijd in uw midden” (Marcus 14, vers 7) was dit jaar het thema van de werelddag van de armen. In de brief die Paus Franciscus schreef bij gelegenheid van deze dag onderstreept hij dat we door de armen veel kunnen leren en dat we geroepen zijn Christus in hen te ontdekken.

Hij zegt ook: “We kunnen niet wachten tot de armen op onze deuren kloppen; we moeten ze dringend bereiken in hun huizen, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, op straat en in de donkere hoeken waar ze zich soms verstoppen, in opvanghuizen en ontvangstcentra”.

Deze oproep om naar de armen toe te gaan blijft Fidesco leven en verkondigen, vanuit de liefde van Christus, die met Kerstmis zelf als arme op de wereld is gekomen. 

Ondanks de beperktere mogelijkheden om via directe contacten Fidesco bekend te maken gingen we ook dit jaar door met het zoeken naar vrijwilligers en naar middelen om onze projecten in diverse landen te ondersteunen. We zijn heel dankbaar voor allen die ons daar op welke manier ook in tot steun zijn geweest. En met uw hulp gaan we graag weer verder in het volgend jaar!

Een zalig en gelukkig Kerstmis!

Johannes en Miriam Witt