Al jaren delen we onze website met Fidesco Vlaanderen, maar in het kader van het ineen slaan van onze handen gingen we laatst samen op pad met een gezamenlijke stand in Leuven (B). We wisselen vaker onze ideeën uit en  plannen voortaan gezamenlijk  onze informatiedagen zodat we verschillende data kunnen aanbieden aan potentiële vrijwilligers. Zo timmeren we samen aan de weg om meer mensen bekend te maken met het werk van Fidesco in de lage landen.