Net zoals altijd starten we het nieuwe jaar met een dag voor nieuwe vrijwilligers. Een dag vol informatie over het wat en hoe van Fidesco en met een ontmoeting met oud-vrijwilligers. Zomaar een paar ervaringen van enkelen van hen:

“De missie was voor mij een verrijking van mijn le-ven en van dat van mijn vrouw en kinderen. Wij zien het als een buitenkans, een cadeautje van God, dat we kregen en met beide handen hebben aangepakt. We denken er nog vaak met vreugde en dankbaarheid aan terug.”

“De missie heeft  mijn hart geopend voor de immense rijkdom maar ook de immense armoede van andere culturen en hebben mij daardoor ook dieper doen beseffen wat de rijkdom en armoede is die onze eigen cultuur kenmerkt.”

“De armoede die we  zagen, trof ons enorm. De leefomstandigheden waren ver beneden peil.  Alleen: deze ellende werd gezamenlijk door de armen gedragen, waardoor er een saamhorigheid ontstond. Hierdoor toonde men levensvreugde en daarbij waren zij ook nog erg gastvrij.   Gedurende de missie realiseerden wij ons dat het niet zozeer is wat je doet maar meer hoe je het doet. Hoeveel ben je bereid om aan tijd, aandacht en een luisterend oor te schenken aan de ander? Een missie met Fidesco is een avontuur, dat je leven verandert.”

Ben je ouder dan 21 en klaar met je beroepsopleiding? Of misschien al getrouwd, met kinderen? Of net met pensioen? Misschien is 2023 het jaar om op missie te vertrekken!

Van harte welkom op 21 januari a.s. in Voorhout, Rooseveltlaan 2, van 9.30 uur – ca. 16.00 uur.

Graag vooraf aanmelden.