Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

In deze donkere dagen voor Kerstmis zullen velen van ons zich zorgen maken over de toekomst: de pandemie, het klimaat, de oorlog. Dit zijn niet alleen dingen ver weg, maar ook zorgen die ieder van ons meer en meer persoonlijk raken. De opvang van vluchtelingen, de vraag of we deze winter onze energierekening nog kunnen betalen. De armoede in Nederland en in de hele wereld begint, na jaren van daling, weer toe te nemen.

We zijn dankbaar voor alle steun die we het afgelopen jaar van u mochten ontvangen en hopen er op dat u, ondanks de onzekere toekomst in eigen land toch ook solidair wilt blijven met onze medemensen in de armste landen. Hen treft de huidige crisis nog meer dan ons zelf. In deze kerstperiode willen we een bijzonder beroep op u doen voor hulp aan alle medewerkers van Sint Gabriël in Guinée, zodat zij iedere maand weer voldoende te eten hebben. 

Een lichtpunt in deze tijd is dat de quarantaine maatregelen wereldwijd nu zo ongeveer afgeschaft zijn en het weer gemakkelijker wordt om als vrijwilliger op missie te gaan. We hopen van harte op de informatiedag van 21 januari 2023 weer nieuwe kandidaten te mogen ontvangen! Het uitzenden van vrijwilligers is en blijft onze belangrijkste Fidesco-taak. 

Een andere mooi vooruitzicht is dat we ook het komend jaar weer mee kunnen doen met de bisschoppelijke Vastenactie. Samen met diverse parochies gaan we ons inzetten voor een project in Chikowa, Zambia. U kunt er in deze nieuwsbrief meer over lezen. 

We wensen, dat de gedachtenis van de geboorte van Hem, die arm werd omwille van ons mensen, u ook dit jaar weer nieuwe hoop en vertrouwen mag geven.  Een zalig Kerstmis en vrede en alle goeds voor 2023.

Hilde Sluiter

Johannes en Miriam Witt