Dank voor het huis

De Zambiaanse leraar Banda wil u hartelijk danken voor uw bijdragen tijdens de Vastenactie. U maakte het voor hem mogelijk om in een huis te wonen dichtbij de school waar hij lesgeeft, midden in de Afrikaanse bush. Nu volgende week onze Adventsactie voor Guinée start, geven wij leraar Banda nog één keer de ruimte.

STEUN FIDESCO