Dank voor samenwerking in 2021

Ondanks de beperktere mogelijkheden om via directe contacten Fidesco bekend te maken gingen we ook dit jaar door met het zoeken naar vrijwilligers en naar middelen om onze projecten in diverse landen te ondersteunen. We zijn heel dankbaar voor allen die ons daar op welke manier ook in tot steun zijn geweest. En met uw hulp gaan we graag weer verder in het volgend jaar! Bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Een zalig en gelukkig Kerstmis.

STEUN FIDESCO