Fidesco en Covid-19

In de huidige Covid-19 pandemie, die de hele wereld treft, wil Fidesco de meest kwetsbare bevolkingsgroepen blijven dienen en tegelijk waakzaam blijven voor haar vrijwilligers. Fidesco werkt nauw samen met diverse overheidsinstanties en andere internationale vrijwilligersorganisaties. In deze uitzonderlijke crisis krijgt de aanwezigheid van vrijwilligers onder de meest achtergestelde bevolkingsgroepen een bijzondere betekenis.

Daarom hebben we iedereen nodig:

  • degenen die hun missie voortzetten;
  • degenen die op missie willen gaan als de crisis voorbij is;
  • degenen die ons vanuit Europa (geldelijk) ondersteunen.

Onze wereld heeft meer nodig dan alleen goede wil- laten we vooral nu samenwerken!

Hier volgen enkele antwoorden op de vragen die u zich misschien stelt.

Blijven Fidesco vrijwilligers hun missie voortzetten?
Al onze vrijwilligers hebben een contract met de Franse regering. In overleg met het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, evenals met andere internationale vrijwilligersorganisaties en met onze partners in het veld, heeft Fidesco Internationaal besloten om – behalve in speciale gevallen – vrijwilligers op hun missie te houden. Desalniettemin houdt Fidesco rekening met iedere individuele vrijwilliger. We kijken naar de gezondheidstoestand van de vrijwilliger en de mogelijke risico’s. We beoordelen de voortgang van de epidemie in hun landen van missie en beoordelen hoe de lokale capaciteiten met deze gezondheidsnoodsituatie om kunnen gaan. Inmiddels zijn er enkele Nederlandse Fidesco-vrijwilligers teruggekeerd van hun missie.
Hoe gaat Fidesco om met de huidige wereldwijde crisis?
Fidesco Internationaal heeft aan het begin van de crisis een crisisteam opgericht om elke situatie te analyseren en vrijwilligers te ondersteunen bij hun missies over de hele wereld. Met de grootst mogelijke zorg voor elke vrijwilliger en hun kinderen in het veld houdt Fidesco de situatie nauwlettend in de gaten. Deze verschilt per land. We hebben altijd zeer nauw contact met de autoriteiten in de verschillende missielanden.
Hoe gaan de Fidesco-vrijwilligers ter plaatse om met de crisis?
De behoeften van de ontwikkelingsprojecten zijn nog steeds enorm groot. Onze vrijwilligers blijven hen steunen: de missie gaat verder. We hebben alle Fidesco-vrijwilligers opgeroepen om in deze risicovolle situatie bijzonder waakzaam te zijn de coronamaatregelen van het missieland nauwkeurig op te volgen.
Worden er nog missieverslagen verzonden?
We doen er alles aan om ook in deze tijd de missieverslagen te versturen.
Worden er nog Fidesco-informatiedagen georganiseerd?
Ook bij Fidesco is het thuiswerken van kracht. We houden onze vergaderingen en interviews met kandidaten via de digitale weg. Maar aangezien de behoeften in het veld nog steeds enorm groot zijn, wordt de werving wel voortgezet. Fidesco Internationaal werkt aan een digitale onderscheidingssessie voor diegenen die op missie willen gaan. Als je op missie wilt gaan, neem dan eerst contact met ons op via e-mail: info [at] fidesco.nl
Is het Fidesco-team nog steeds beschikbaar?
Alle Fidesco-medewerkers blijven beschikbaar. Het kantoor is gesloten, maar iedereen is bereikbaar via e-mail (info [at] fidesco.nl) of telefoon (0852-731732). We danken u voor uw vertrouwen in ons.
STEUN FIDESCO