Help het lek dichten!

Tezamen met Wilde Ganzen zamelen wij geld in om het lekkende dak van de kraamkliniek in Guinée te vernieuwen. Dat dit echt nodig is, vertelt de directeur van het ziekenhuis.

STEUN FIDESCO