Ook dit jaar is Fidesco een van de projecthouders van de Vastenactie 2024. Tezamen met u of uw parochie/school willen wij € 18.000,- inzamelen voor onze basisschool in Burundi.

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

De Gemeenschap Emmanuel opende in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. De kleuterklassen hebben een aparte ruimte, die los staat van de andere klaslokalen. In het midden van de school is een tuin aangelegd waar de leerlingen hun eigen gewassen kunnen verbouwen. De school beschikt over een eigen kapel, in het centrum van de school. Het plan is om te groeien naar 650 leerlingen.

Deze school, die werkt volgens de Montessori methode, heeft dringend behoefte aan meubilair en lesmateriaal. Ook is het nodig om de leraren bij te blijven scholen. Daarom willen wij met hulp van u geld inzamelen om meubels te kunnen kopen. De meubels zullen in Burundi gemaakt worden zodat het ook bijdraagt aan de werkgelegenheid. Draagt u een meubelstuk bij of neemt u eerst een kijkje in de klas en doneert u daarna?