Charlotte en Tim Gistelinck (BE)


East-Timor,
Letefoho


Eerste
missieverslag

Fidesco vrijwilliger start met missie op 14-09-2022Leraren

Dit pas één jaar getrouwde Vlaamse echtpaar uit Schaarbeek vertrekt in september voor twee jaar naar Oost Timor. Zij worden uitgezonden naar het dorp Letefoho, in de bergen, naar een school en een internaat. Zij zullen les gaan geven in taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Verder zullen zij educatieve activiteiten organiseren en helpen bij het dagelijkse leven in het internaat. Sinds het begin van hun gezamenlijke leven hebben zij de wens om samen naar het buitenland te vertrekken en hun professionele vaardigheden ten dienste te stellen van de meest kwetsbaren. 

Wij verlangen ernaar om onze tijd en professionele vaardigheden ten dienste te stellen van de meest kwetsbaren. Fidesco geeft ons die kans.
STEUN FIDESCO