Mieke Scholte (NL)


Madagascar,
Fianarantsoa


Eerste
missieverslag

Fidesco vrijwilliger terug van missie op Oktober 2010Fysiotherapeute in een preventorium, school en opvanghuis

Op dit wonderlijke mooie eiland, ‘bijna het paradijs’ volgens Mieke, hebben sommige kinderen ernstige afwijkingen aan hun benen door ondervoeding en/of genetische afwijkingen.

Mieke: ‘Een van mijn taken was hen te behandelen als fysiotherapeute samen met het lokale team. Aanvullend heb ik een praktijk van de bodem af opgezet in een school voor kinderen met meervoudige handicaps en werkte ik in een opvanghuis voor mensen met uiteenlopende handicaps. De armoede en de daarbij horende onrechtvaardigheid troffen mij. Met praktische oplossingen en therapieën hebben wij levens veranderd. Veel ouders wisten niet wat er precies met hun kind aan de hand was. Het was boeiend om te merken dat als je de tijd neemt om dit aan ouders uit te leggen, de houding van de ouders verandert en zowel moeder als kind opbloeien.’

 

Door deze missie heb ik zelf meer levensvreugde, doorzettingsvermogen, Godsvertrouwen en relativisme gekregen.

A4 Mieke Scholte

Samenvatting van de missie (aanklikken svp)

STEUN FIDESCO