Naar aanleiding van de inhoud van de encycliek Fratelli Tutti van Paus Franciscus organiseren wij op woensdag 23 juni om 20.00 uur een avond  met als thema: Stappen naar een broederlijke samenleving;  ervaringen van twee missionarissen. Sprekers deze avond zijn: Dr. Fr. Avin Kunnekkadan SVD, missionaris van de sociëteit van het Goddelijk Woord. Hij is afkomstig uit India en provinciaal overste van de SVD missionarissen in Nederland en België. Sinds 16 jaar woont hij in  Nederland. Quirien van Berkel (28), theoloog. Hij was van 2018-2020 als Fidesco-missionaris op Oost-Timor en werkte daar als leerkracht Engels op een middelbare school. Na aanmelding ontvangt u de link voor deze zoom-meeting.