In de Vastenperiode van 2022 deed Fidesco Nederland met een eigen doel mee aan de bisschoppelijke Vastenactie. We hadden een aanvraag ingediend voor de renovatie van de gebouwen van het gezondheidscentrum. Veel muren moesten worden hersteld, geschilderd en betegeld. De opbrengst van de acties van parochies, en school en veel individuele giften was overweldigend: we mochten 6.559 euro meer ontvangen dan beoogd. Een deel van de meeropbrengst gaat op aan gestegen prijzen, een deel gaat naar een ander project van Vastenactie in Cambodja (Terug naar school) en voor de rest zal het gebruikt worden voor de verdere renovatie van het centrum Sint Gabriël. Ondertussen is een begin gemaakt met het schilderen en betegelen van de wachtruimte van Sint Gabriël zoals u op de foto kunt zien. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!