Het afgelopen jaar hebben wij veel contact gehad met het medisch centrum in Guinée. Via onze sociale media kunt u hiervan, via foto’s en films, een veel uitgebreider beeld krijgen dan wij in deze nieuwsbrief kunnen schetsen. Een centrum dat al meer dan 30 jaar medische en verloskundige hulp biedt aan zo’n 100.000 mensen per jaar. Hier werken jaarlijks meerdere Fidesco vrijwilligers en daarnaast ook zo’n 60 lokale personeelsleden. Deze mensen ontvangen via Fidesco Nederland, naast hun salaris, iedere maand een baal rijst, om ervoor te zorgen dat zij en hun gezinsleden voldoende voedsel hebben en daardoor in staat zijn te blijven werken in het centrum. Ook in Guinée wordt de voedselcrisis merkbaar en zijn de prijzen behoorlijk gestegen. Dit betekent dat onze jaarlijkse bijdrage, die doorgaans zo’n 12. a 13.000 euro bedraagt dit jaar waarschijnlijk hoger uitpakt. Het is een hele uitdaging om dit bedrag met onze donateurs bij elkaar te krijgen, zeker nu velen ook zelf te maken hebben met de hogere levenskosten hier. Mogen wij toch weer een beroep doen op uw hulp?

Stort uw bijdrage via deze Tikkie of op IBAN NL53 ABNA 0556 014297 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland, Venlo en vermeldt ’Rijstbalen Guinee’.