In 2022 zijn onze inkomsten uit donaties en giften met bijna 15% gedaald, terwijl de kosten voor ons en voor onze projecten stegen. Dankzij de opgebouwde reserves uit het verleden kon de penningmeester de begroting toch sluitend krijgen. Maar we hopen op uw blijvende steun, zodat wij ook in de toekomst vrijwilligers uit kunnen zenden en effectieve hulp bieden aan mensen die het hard nodig hebben. Steun ons met een Tikkie of een overschrijving, het liefst natuurlijk een periodieke overschrijving. Als u uw gift vijf jaar vastlegt, is ze volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempelbedrag. Bedankt!