Meubels en lesmateriaal voor basisschool in Burundi

Burundi, Gitega
 

 Burundi    Gitega

In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

De Gemeenschap Emmanuel opende in 2021 de Ecôle Notre Dame de l’Espérance in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar en de Gemeenschap zorgde voor de opbouw. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem. Deze school, die werkt volgens de Montessori methode, heeft dringend behoefte aan meubilair en lesmateriaal. Ook is het nodig om de leraren bij te blijven scholen.

De school is klein begonnen met 30 leerlingen. Het lespakket moet geleidelijk uitgroeien tot een compleet aanbod voor kleuter- en basisonderwijs, middelbaar onderwijs en beroepsvorming. Het onderwijs is voor iedereen toegankelijk.

De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Onze stichting draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. De meubels zullen in Burundi gemaakt worden zodat het ook bijdraagt aan de werkgelegenheid. De kleuterklassen hebben een aparte ruimte, die los staat van de andere klaslokalen. In het midden van de school is een tuin aangelegd waar de leerlingen hun eigen gewassen kunnen verbouwen. De school beschikt over een eigen kapel, in het centrum van de school. Uiteindelijk is het plan om te groeien naar 650 leerlingen.

Dit project biedt betere kansen aan kinderen op vervolgonderwijs en daardoor ook op het vinden van een baan. Hiermee draagt het project bij aan de VN ontwikkellingsdoelen: 1) geen armoede, 3) goede gezondheid en welzijn, 4) kwaliteitsonderwijs, 8) eerlijk werk en economische groei.

Wilt u het verschil maken in het leven van deze kinderen? Maak dan uw gift over via deze Tikkie.

STEUN FIDESCO