Irene Pelser (NL)


Suriname,
Abadoekondre en Paramaribo


Eerste
missieverslag

Fidesco vrijwilliger terug van missie op 31 augustus 2008Godsdienstlerares op diverse basisscholen

Op twee en half uur rijden ten oosten van Paramaribo ligt het dorp Abadoekondre. Op de La Providentiaschool gaf ik godsdienstles aan de klassen 1 t/m 6.  Het lesgeven hield in dat ik catechese gaf. Dit deed ik door verhalen voor te lezen, gesprekken te houden, zingen en uitleg te geven.  Ook bereidde ik de kinderen voor op de eerste Communie en het Vormsel. De schooltijden zijn van 8.00 – 13.00 uur; echt een tropenrooster. Na een siësta organiseerde ik iedere avond een gebedsviering in de kapel. Uit het samen bidden, putte ik kracht. Daarnaast leidde ik ook misdienaars op.

Na een jaar werd ik, in goed onderling overleg, overgeplaatst naar twee basisscholen in een achterstandswijk in Paramaribo. Het betekende dat ik aan 21 klassen (500 leerlingen) godsdienstonderwijs gaf. Op één school gaf ik weekopeningen en hielden we samen vieringen.

Ik woonde een half uur fietsen van mijn werk vandaan. Naast het lesgeven draaide ik ook kindernevendiensten in mijn eigen parochie en hielp ik een priesterstudent (en later diaken) met het leren van het Nederlands.

Deze ervaring heeft mij laten groeien zowel in wie ik ben, professioneel en op geestelijk vlak!

A4 Irene Pelser

Samenvatting van de missie (aanklikken svp)

STEUN FIDESCO