Voorkant Projectblad medische zorg in Guinee

Goede medische zorg in Guinee

Guinée, een klein land in West-Afrika, kent de tragiek van conflict maar al te goed. Nadat het land in 1958 zelfstandigheid afdwong van Frankrijk, viel het jarenlang ten prooi aan het dictatoriale bewind van Sekou Touré. Na diens dood in 1984 werd de hoop van Guineanen gevestigd op “generaal” Lansana Conte. Zijn jarenlange bewind heeft Guinée echter niet uit de greep van de armoede kunnen bevrijden. Bij zijn overlijden (2008) leeft het grootste deel van de Guineaanse bevolking nog steeds onder de armoedegrens. De armoede in de hoofdstad Conakry is schrijnend. De ruim 2 miljoen inwoners worden al jaren niet meer allemaal voorzien van schoon drinkwater, zodat hele wijken zijn aangewezen op onbetrouwbare waterbronnen en gebrekkige sanitaire voorzieningen. Deze veroorzaken veel medische problemen. Ook wordt de stad geplaagd door elektriciteitsstoringen en een uitzonderlijk hoog percentage werklozen. Guineanen met een vast inkomen zorgen dan ook voor gemiddeld achttien familieleden.

Ruim 30 jaar geleden heeft Fidesco op verzoek van toenmalig bisschop van Conakry, mgr. Robert Sarah, de eerste ontwikkelingswerkers uitgezonden naar Guinée. Met hun aanwezigheid en inzet hebben deze Fidesco-vrijwilligers sinds 1986 het voortbestaan van de kliniek Saint Gabriel gewaarborgd. Het gezondheidscentrum geniet grote populariteit onder de bevolking. Al voor zonsopkomst wemelt het binnenplein van de zieken en hun begeleiders, een kleurrijke stoet van mannen, vrouwen en kinderen, moslims en christenen uit tientallen verschillende etnische groepen. Geduldig wachten zij urenlang op de inschrijving, dokter, verbandkamer, kassa of apotheek. Tezamen helpen zij jaarlijks meer dan 80.000 zieken. Ook zien in het aangrenzende kraamcentrum jaarlijks ruim duizend kinderen het daglicht en worden honderden kinderen gevolgd in het voedingscentrum, waar men met engelengeduld lesgeeft aan moeders en verzorgers over lokale voedingsmiddelen voor ondervoedde peuters.

Subsidie en een solidariteitssysteem houden de patiëntenbijdrage betaalbaar, de niet aflatende aanwezigheid van Fidesco vrijwilligers in het gezondheidscentrum garandeert medische expertise en meer dan dat; het draagt een boodschap uit van hoop en vrede. Het project heeft ook een eigen website.

Klik op de bovenstaande afbeelding voor meer informatie over dit project, bekijk onderstaand filmpje of lees de jaarverslagen van dit Fidesco project (in het Frans).

Jaarverslag 2014         Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014                                        Jaarverslag 2013