Wij, en allen die wij in 2023 hebben ondersteund, zijn blij voor de hulp die door u mogelijk is gemaakt. Wij mochten ons over een toename van de giften verheugen. Sommige reserves werden gepland afgebouwd. Al met al konden wij een klein positief resultaat boeken. Uw hulp is concrete solidariteit met hen die het minder hebben. Hartelijk dank!
Het uitgebreide jaarverslag vindt u op onze website. Wij danken onze penningmeester, Jan Hol, voor zijn precisie werk, dat hij al 12 jaar met grote toewijding en zorgvuldigheid verricht!