Neurologische aandoeningen in Sub-Sahara Afrika zijn omgeven met onderbehandeling en bijgeloof – bovenop het lijden van de patiënt. Mariekes werk is erop gericht om dit lijden aan te pakken met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, maar ook voorlichting en patiëntengroepen. Marco’s werk richt zich op het ontrafelen van de verwekkers van infec-tieziekten die soms ook een stigma op zich hebben rusten waardoor ook zijn werk nogal eens vertraagd of verhinderd wordt door de misvatting dat informatie en bewijs kwaad kunnen. Op dit culturele toneel van wetenschap, vooruitgang en tegenslag voltrekt zich ook het leven van de taaie vrolijke jonge Zwetselaartjes van wie er nu nog maar twee in Tanzania wonen en de andere vier uitgevlogen zijn voor studie in Nederland of Verenigde Staten, zie foto.