Erik, Godelieve en Boaz van der Baan (NL)


East-Timor,
Dili


Eerste
missieverslag

Fidesco vrijwilliger terug van missie op 22 juli 2014Leraren theologie voor priesterstudenten

We werkten op het klein- en grootseminarie Heilige Petrus en Paulus. Op het grootseminarie studeren 110 seminaristen voor priester. De drie bisschoppen van Oost-Timor wilden dat de waarde van een diploma aan het seminarie op niveau werd gebracht van een Europees bachelor diploma. Dat betekent dat seminaristen meer moesten gaan studeren. De Oost-Timoreese cultuur is een orale cultuur. Ouders zijn niet gewend om hun kinderen te laten lezen. Al in de eerste dagen na aankomst stonden wij voor de klas. In de eerste maanden gaven we christologie, theodicee (waarom het kwaad?), geloofsleer en conversatie Engels, Frans en Duits. Het belangrijkste nieuwe onderwerp in het lesprogramma is diaconie en dat hebben wij geprobeerd inhoud te geven.

Voorkant missieverslag 5                       Voorkant missieverslag 6                         Voorkant missieverslag 7

Tweede missieverslag                Derde missieverslag                    Vierde missieverslag

A4 van der Baan, Oost-Timor
Samenvatting van de missie (aanklikken svp)
STEUN FIDESCO