Hubert en Weronika Lennarts (BE)


Thailand,
Rayong

Fidesco vrijwilliger start met missie op 21-10-2023Sociaal educatief animator

Nauwelijks getrouwd, besteden Hubert en Weronika hun eerste huwelijksjaar aan het dienen van de allerarmsten. Dit missieavontuur is ook voor hen de zuurdesem van een leven als christelijk koppel, gebaseerd op delen, ontmoeten en naastenliefde.

Hubert en Weronika werken samen met de Camiliaanse priesters die een medisch-sociaal centrum runnen dat in 1995 werd opgericht voor volwassenen en kinderen die getroffen zijn door AIDS en HIV. Hun missie speelt zich af onder jongeren en zieken, aan wie zij ondersteuning bieden via sociale activiteiten, waaronder tal van activiteiten.

STEUN FIDESCO